คณะวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี

042-835-224-8 ต่อ 32805 Email : science@lru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562

รัฐบาลไทยกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินชลมารคและสถลมารค ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า 2 ปี ว่าจะเกิดในวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1230 โดยจะเห็นหมดดวงที่หว้ากอ แขวงเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตรงเกาะจานขึ้นไปถึงปราณบุรี และลงไปถึงแขวงเมืองชุมพร

กิจกรรมและนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

1. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์

3. การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

4. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. การสอบแข่งขันทางวิทยาศาสตร์

6. การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์

7. การสอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์

8. การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

9. การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

10. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์

11. การแข่งขันเครื่องบินพับกระดาษ

12. การประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13. การประกวดการออกกำลังกายแบบการเต้นแอโรบิก

14. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

15. การแข่งขัน IT WAIK rally

16. การประกวดแผนงานการเกษตรตามแนวพระราชดำริที่เหมาะสมกับพื้นที่

17. การแข่งขันตอบปัญหาทางสุขภาพ

18. การประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์

19. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ติดต่อเรา

ส่งข้อความ

© 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย